Career

 

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เป็นผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออก

ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการหมู่บ้าน

จัดสรรคุณภาพ มีความต้องการเพิ่มบุคลากรร่วมงาน

มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จ

ไปพร้อมกับเราดังนี้
 

สนใจสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

บริษัท ประภัสสรพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 109/11 หมู่ 7 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 02-337-0860

หรือส่งประวัติได้ที่  hrho.pp8@gmail.com