ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท ประภัสสรพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  • ที่อยู่: เลขที่ 109/11 หมู่ 7 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  • โทรศัพท์: 02-337-0860
  • โทรสาร: 02-337-0861
  • Email: praphassorn.pps@gmail.com
  • เวลาทำการ: 8.00 น. – 18.00 น.

โครงการ พรีซีโอ3

พรีซีโอ พาร์ค

ฝ่ายขายโครงการ: โทร. 085-042-1122 , 089-405-8691

โครงการ พรีซีโอ พลัสวัน

ประภัสสร วิลล์

ฝ่ายขายโครงการ: โทร. 081-207-2631 , 081-205-2727 , 088-757-3529

โครงการ ประภัสสรแกรนด์ วิลล์ 

ประภัสสรแกรนด์ วิลล์ 21

ฝ่ายขายโครงการ: โทร. 094-7989-809 , 094-7969-609