บริษัท ประภัสสรพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 109/11 หมู่ 7 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-337-0860
โทรสาร: 02-337-0861
Email: praphassorn.ty@gmail.com

พรีซีโอ3, พรีซีโอ พาร์ค

ฝ่ายขายโครงการ
โทรศัพท์: 085-042-1122 , 089-405-8691 , 089-408-8692
Email: romteera_aum@hotmail.co.th

พรีซีโอ พลัสวัน, ประภัสสร วิลล์

ฝ่ายขายโครงการ
โทรศัพท์: 081-207-2631 , 081-205-2727 , 088-757-3529

ประภัสสรแกรนด์ วิลล์

ฝ่ายขายโครงการ
โทรศัพท์: 094-7989-809 , 094-7969-609