คำนวณสินเชื่อ

คำนวณสินเชื่อ

กรุณากรอกแบบฟอร์ม

+ คำนวณอัตราผ่อนชำระต่อเดือนและรายได้ขั้นต่ำ
+ คำนวนวงเงินกู้ (ที่สามารถกู้ได้)
+ คำนวณวงเงินกู้และระยะเวลากู้

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

  • เตรียมเอกสารให้ครบ ตามที่เจ้าหน้าที่มีจดหมาย แจ้งให้ท่านทราบ
  • ผู้กู้และ/หรือผู้ร่วมกู้ทุกคน ต้องไปทำเรื่องขอกู้ เนื่องจาก ต้องไปกรอกใบคำขอสินเชื่อ ตามแบบฟอร์มของธนาคาร และต้องลงลายมือชื่อทุกคน
  • เงื่อนไขการกู้ ขึ้นอยู่กับระเบียบ และกฏเกณฑ์ของธนาคารนั้นๆ โดยแต่ละธนาคาร มีเงื่อนไข ที่แตกต่างกัน