ประภัสสร กรีนพาร์ค – บ่อวิน

โครงการประภัสสร กรีนพาร์ค : บ่อวิน

โครงการประภัสสร กรีนพาร์ค : บ่อวิน

มีทั้งหมด 440 หลัง ปิดโครงการ ปี 2553