ประภัสสร เนเชอรัล ปาร์ค – บ่อวิน

โครงการประภัสสร เนเชอรัล ปาร์ค : บ่อวิน

โครงการประภัสสร เนเชอรัล ปาร์ค : บ่อวิน

มีทั้งหมด 320 หลัง ปิดโครงการ ปี 2552