รับแจ้งซ่อมแซม/ร้องเรียนปัญหาต่างๆ

PPS Care ศูนย์บริการหลังการขาย
“อุ่นใจ ทุกรายการเข้าอยู่อาศัย”

เพราะเราไม่ได้สร้างแค่บ้าน แต่เราสรรสร้างสังคมให้น่าอยู่

เบอร์โทรติดต่อ
PPS Care ศูนย์บริการหลังการขาย

โครงการบ่อวิน :  095-952-7211

โครงการแกรนด์วิลล์ :  061-980-6308

โครงการเขานกยูง :  089-767-1633

กรุณากรอกแบบฟอร์ม

 กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งรายละเอียด